Klachtenregeling

Indien U een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u deze allereerst met uw behandelaar of de praktijkhouder bespreken. Wij zullen uiterst zorgvuldig met uw klacht omgaan.
Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut u verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij de Boer Fysiotherapie is aangesloten.

Voor meer informatie, zie defysiotherapeut.com

Back to Top